Skip to content

6 Tips För En Lyckad Affärsutveckling

Många företagare kommer någon gång till den punkt där de behöver anställa en affärsutvecklingsperson. När man talar om affärsutveckling kan det innebära uppstart av ett företag, kriser eller när företaget står inför kommande utmaningar. En affärsutveckling fokuserar på vision, mål, taktik och strategi.

En klar strategi som är byggt på en stadig affärsidé där utveckling och skapandet av relationer med kunder och partners är det som är grunden. Själva syftet med denna strategin är att vara säker på att du utvecklas i enlighet med målen. En affärsutvecklares främsta uppgift är skapa ett problemfritt flöde i affärsutvecklingen från början till slut. Det finns också företag som anlitar ett annat företag som erbjuder konsulttjänster inom detta område. Har ett företag fått under en längre period är ofta rådgivning eller så kallad coachning aktuellt. Nedan får du 6 tips för en framgångsrik affärsutveckling.

Rätt person vid rätt tidpunkt

Det finns tre steg i kommersialiseringsprocessen och alla lämpar sig inte alltid för varje steg. Därför ska personer med stor kunskap inom affärsutveckling anlitas vid rätt tidpunkt i företagets produktlivscykel för att undvika katastrof.

Scounting är det tidigaste stadiet av företaget. Här handlar affärsutvecklingen om att igenkänna olika marknadsledningar, olika hävstångspunkter samt ge tidig feedback till det interna teamet.

Testning är ett stadium där affärsutvecklingen kommer att stänga igen ett par erbjudanden för att prova antaganden och kunna ge en mätbar input. Via analytiska färdigheter kan det skapas en ram för vad som ska mätas och granskade uppgifter kommer kunna avgöra om och var verksamheten ska skalas. Allt beror på företagets styrkor och visioner.

Scalning är det sista steget. Efter att fått samlat in all data från tidigare erbjudanden och verifierat en väg för att du ska uppnå dina mål är nu affärsutvecklingen redo att bemöta erbjudanden.

Att anlita affärsutvecklingstjänster i denna hårda konkurrens idag ökar behovet av att skilja sig från andra företag. Därför har verksamhetskonsulter och affärsanalytiker samt affärskonsulter fått en allt större betydelse. En affärsutveckling handlar i det stora hela om att fundera ut på hur man kan göra istället för hur du gör nu.

Skillnad mellan affärsutveckling och försäljning

Personen (eller teamet) som du valt ska ansvara för affärsutvecklingen kommer att identifiera, skapa partnerskap och möjliggöra hävstångseffekter på drivande intäkter, utdelning eller förbättring av produkt. Detta är inte samma som försäljning eftersom försäljning endast fokuserar på drivande intäkter.

Avtalshantering

Framgångsrika erbjudanden visar ett resultat av ansvar och på ett förebyggande hantering av både affärsutvecklingen och kontohanteringen. En kontochef är oftast en annan person än den affärsutvecklingsperson som gjorde själva affären och har en annan drivkraft för att uppfylla de mål som blivit fastställt av båda parter. Känner du dig inte redo för att fördela resurserna för att supporta en affär ska du tänka två gånger innan du skriver på den.

Kvantitativ, ej kvalitativt värde

Ett kvantitativt värde sänker kostnader, driver intäkter och ökar mängden kunder medan företag ibland försöker bygga upp ett företag runt ett kvalitativt värde vilket är mycket svårt och större risk för att misslyckas. Därför är det en bra regel att bygga ditt företag på ett kvantitativt värde.

Betona ansvar

En affärsutvecklare ska engagera sig internt under vägens gång för att vara säker på att företaget verkligen kan uppfylla målen och förväntningarna i partnerskapet. Inom arbetet som affärsutvecklare ska samarbetet på alla områden vara i fokus. Det finns mindre bra affärsutvecklare som inte ger fullt stöd till ditt företag och det kommer att uppstå problem. Därför är det ytterst viktigt att betona den anlitade affärsutvecklarens ansvar gentemot ditt företag för att undvika missförstånd och problem.

Skaffa juridisk rådgivare

Det är svårt att bygga ett företag och kräver full fokus på allt som gäller företaget, inklusive ett bra internt team. Ett juridiskt avtal är ett affärsavtal som inkluderar kommersiella villkor och hanteras av affärsutveckling och juridisk rådgivning för att kunna bedöma affärsmöjligheter samt affärsrisker. Det är viktigt att anlita rätt person på rätt arbetsuppgift och det kommer därmed resultera i att företaget går i rätt riktning.

Den hårda konkurrens företag idag har är riktigt hård och därför är det viktig att du och ditt företag är unikt för att skilja dig från dina konkurrenter. En affärsutveckling blir alltmer vanligt och nödvändigt för att verkligen granska ditt företag och dess möjligheter. Att anlita en affärsutvecklare kräver ett gott samarbete från bådas håll, det är en process som noggrant ska genomföras steg för steg. Affärsutvecklingens resultat ska gå i enlighet med vision och mål och öppna nya dörrar för ditt företag på marknaden.